what going on?

Pokémon 15x7

Scraggy and the Demanding Gothita!

Nov. 10, 2011

Pokémon season 15